Nhạc

Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình Bày: Nguyễn Minh 


Gò Bồi Thương Nhớ