Nhạc

Nhạc: Nguyễn Thế Đạt
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình Bày: Kiều Oanh 

Sóng Chiều