Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Anh chàng Vũ Hoàng Chương khóc lóc một đời ngày 12/6. Còn có bài Say Đi Em mà mình thấy rất 'jazz'. Thử phổ nhạc trong một lần vui chơi với bạn bè, tưởng tượng đến cây kèn saxaphone, ly rượu, cô em hờ ... và thành sầu ... lãng tử!

Nhạc: Lê Khắc Tưởng

Thơ: Vũ Hoàng Chương

Trình Bày: Lê Khắc Tưởng

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất