Nhạc

Mưa ở Truồi nghe hay lắm, đang ngồi hóng gió bỗng nghe có tiếng gì từ xa vọng về, càng lúc càng rõ, cuối cùng mới thấy một hàng mưa bụi rồi hạt mưa càng lúc càng lớn, và tiếng mưa càng lúc càng trỗi lên ... hồi xưa hay tắm mưa ngoài Quy Nhơn, khí hậu Quy Nhơn nóng lắm, mưa có cái mùi đặc biệt vì hơi đất xông lên rất dễ bị bệnh, Truồi mưa kiểu khác, gặp khi mình về tháng 12, mưa thường thường là bụi, và có khi mưa cả tuần không ngơi nghỉ ...

Mình viết lời được một nửa thì cô em họ gởi cho một cuốn thơ của Ngô Công Tố người xứ Truồi, cổ thích bài Truồi thành ra mình bỏ lời thơ vào trong điệp khúc, điệp khúc mình bắt chước cô cháu gái nhảy lò cò đối diện nhà. Ở Truồi, nhà đối diện mình là ông bác, bên phải là ông chú, bên góc là ông chú nữa, và chung quanh là họ hàng. Ở quê, người ta phải qua làng khác lấy vợ lấy chồng là vậy ...