Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Bài Boléro thứ hai của mình. Cái buồn nhè nhẹ len lén vào hồn, mình nghĩ chỉ có Boléro là nhẹ nhứt, như một chút nhắc nhở...
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất