Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Khi yêu người ta sợ nhỉ ? Sợ đủ thứ ... mà chẳng biết sợ gì ... Chưa gặp nhau đã sợ phải chia tay, chưa kịp vui đã sợ sắp tới buồn ... Có hôm cô em họ của mình hỏi mình có làm thơ không làm cho cổ một bài tặng cô dâu chú rễ. Bây giờ thì chắc mình không dám. :-)
Bài này viết hai lời, một cho chàng và một cho nàng.Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất