Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Bài "Thu nào" nghe ảo não quá, mình bỏ vào chính giữa một đoạn điệp khúc nghĩ là thơ mộng, tương phản lại, một thí nghiệm học hòa âm.

Nhạc: Lê Khắc Tưởng
Thơ: Việt Hương

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất