Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Có lần mình đọc bài Khiển Hoài của Đổ Mục, thật là cảm khái, phải mà có râu dài như mấy cụ thời xưa, nhất định ngồi vuốt râu khề khà bên ly trà, nhìn ra ngoài trời một buổi chiều thu nào đó ...

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất