Nhạc

Có một dạo mình hay lên mạng để xem thơ, thơ trên mạng đủ màu sắc, đủ tiêu chuẩn, mình thích những bài thơ lang mang không đầu không đuôi và không "chuyên nghiệp". Có bài thơ mình thích có tên là Trường thi cho anh, đọc một hồi thấy cảm động, mình bèn viết một bài nhạc tương ứng lại từ bên này. Có người thích và hát ...

 

Nhạc và lời: Lê Khắc Tưởng

Trình bày: Ôn Quí Nương, Hòa âm: Tôn Thất Tùng

MP3:

Karaoke: