Nhạc

Anh chàng Vũ Hoàng Chương thất tình luôn tới mấy chục năm, nhưng chỉ có bài này và bài Say đi em là mình thấy thích thích. Có người bạn thích bài này cực kỳ, do đó mình thử phổ thành nhạc trong một chuyến đi Melbourne, chạy xe 600 cây, Tố của Hoàng ơi ...

Nhạc: Lê Khắc Tưởng

Phổ thơ: Vũ Hoàng Chương

Trình bày: Ôn Quí Nương