Nhạc

Rơi rơi nhè nhẹ rơi rơi

Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ

... (Huy Cận)

Biết mưa Sài Gòn, mưa Huế, mưa Hà Nội, dĩ nhiên là quen mưa Quy Nhơn. Mưa ở Úc, Brisbane, Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide, Tasmania, Canberra ... cũng những hạt mưa rơi rơi, có điều khác nơi, khác thời, khác mùi vị. Chỉ có mưa và mình là không khác, bây giờ nghe lại, vẫn thấy tiếng đều đều trong nhịp điệu con tim ...

 

 

 

Nhạc: Lê Khắc Tưởng

Phổ thơ: Nguyễn Hữu Hiệp

Trình bày: Lê Khắc Tưởng