Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Bài này chưa thử hát bao giờ, hôm nay chợt như trùng hợp, hát lên nghe như một lời nhắn nhủ từ độ nào xa lắm ...

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất