Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

Có lần lên mạng thấy bài Buồn Vào Thu của Lâm Y Khách viết thật truyền cảm, mình ước gì phổ được bài thơ này thành nhạc. Do đó mà bài nhạc này có một thú vị danh riêng cho mình, bởi vì lời nhạc là nguyên bài thơ không bị thay đổi.

 

Nhạc: Lê Khắc Tưởng

Thơ: Lâm Y Khách

Trình bày: Lê Khắc Tưởng

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất