Nhạc

"Nhớ hôm nào tan trường về chung lối" ... Chắc các cô cũng khắc ý ghi tâm như các chàng "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" ... Bởi vì người làm bài thơ là một chị trên mình vài năm.

 

 

Nhạc: Lê Khắc Tưởng

Thơ: Yến

Trình bày: Lê Khắc Tưởng