Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Nhạc

Nhớ hồi nào đó mình ở Truồi với ông già, ổng dẫn mình qua một con đường ruộng và nói:"Đây là con đường hồi xưa Ba đi học mỗi ngày đó". Mình hiểu ngay ổng đang nói gì. Có khi mình đi Đà Lạt với ông già, thấy ổng mắt nhìn xa xa có vẻ nghĩ ngợi gì đó, mình nghĩ ngay đến Quy Nhơn. Hôm trước đọc bài thơ Ta Về Ơi Đà Lạt của PTT thấy ngậm ngùi sao đó, mình viết bài này mà nhớ đến Quy Nhơn, cũng như Ba mình có lẽ nhớ đến Đà Lạt. Cám ơn PTT đã cho phép, thường thì mình hay đi sát vào thơ, thứ lỗi mình viết nhạc trước, vì vậy chỉ hy vọng lấy được ý. Vì bùi ngùi mình chọn gamme trưởng, có một đoạn chuyển qua gamme thứ như một đoạn kỷ niệm riêng tư.Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất