Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Hôm qua ông trời bỗng sực nhớ ra, giờ đã là mùa Xuân, ổng quên bẵng đâu cả hơn tháng nay. Nhớ lúc viết bài này, mình cũng sực nhớ ra, xuân hạ thu đông bốn mùa, mình chỉ biết có mùa thu và mùa đông. Nhớ xưa mình rất thích bài Anh cho em mùa xuân của Nguyễn Hiền, có lẽ đã quá đủ cho mùa xuân đối với mình. Nhưng rồi cũng có lúc, điệu luân vũ xoay xoay trong một ngày đẹp trời nào đó tương tự như hôm qua, làm người ta cũng muốn xoay, "Ý xuân dâng bao la đi vang xa ôi cuộc đời sao sáng ngời" ...

 

vẫn biết có mùa thu

và còn có mùa đông

xuân về sao vẫn nhớ

xôn xao một tấm lòng ...

 

Nhạc và lời: Lê Khắc Tưởng
Trình bày: Lê Khắc Tưởng

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất