Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Bữa nay trời mưa, ngồi không nhớ lan man, có những ngày ở nội trú, bên cạnh giòng sông, chiều về ngồi trong phòng nhìn ra, ôi, nhớ nhà ... Có điều, bây giờ ngồi đây, hơn ba mươi năm sau, ngồi nhớ lại ... những ngày nội trú ...


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất