Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Nhạc

Có những ngày túy lúy say sưa họa với bạn bè, bài nhạc chính nó không là gì cả, nhưng gợi lại bao nhiêu ngày chia xẻ, bây giờ nghe lại thấy vui vui :-)

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất