Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Ngày tái ngộ, mình viết cho những ngày xưa, hai mươi năm sau rời khỏi trường Cường Để, gặp gia đình, như cũ, gặp anh em, như cũ, gặp bạn bè, như cũ, ... "còn nỗi mừng nào như nỗi mừng này" ... Bây giờ lại được gặp hai người bạn nối khố hồi xưa, bài này xin hát cho những ngày đó ...

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất