Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Nhạc

Có những ngày làm thơ làm nhạc với bạn bè, nghe như chừng lâu lắm, mà cũng chẳng phải gì lâu, biết bao nhiêu nước chảy qua cầu hỷ!

 

Nhạc: Lê Khắc Tưởng

Thơ: Nguyễn Hữu Hiệp

Trình bày: Lê Khắc Tưởng

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất