Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Có khi những bài ca phổ thơ có những tựa đề khó hiểu, bài này phổ thơ của một người bạn của người bạn, một loạt bài thơ verse 1, 2, 3 ... mình thấy bài này diễn tả tâm trạng một buổi sáng cảm thấy thật mông mênh nhẹ nhàng, trong mù sương ... tung tăng chân sáo ...

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất