Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

Cái đầu của mình bây giờ như gắn cái máy ghi âm, chỉ cần nghe hai tiếng Quy Nhơn là tự động phát ra, có lẽ vì vậy mà khi đọc bài thơ Em có về Quy Nhơn của anh Ngữ, mình không thể cưỡng được, phải hát theo lời thơ, mà bài này đối với mình lại rất có nhiều nhạc ý, thành ra hôm nay cuối tuần, mình có dịp ngồi thu lại cho các bạn nghe chơi.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất