Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Nhạc

Hồi đó có lúc tọc mạch với Jazz, mình nối hòa âm với nhau và hát một bài thơ ... Kết quả là nó, có điều mình không chơi bài này theo Jazz vì ... không biết :-)

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất