Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Nhạc

Bài này mình thích lắm vì nó diễn tả được tâm trạng bài thơ theo ý mình hiểu


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất