Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Bài này phổ bài thơ có đề là "Vô đề" do đó cũng là đề của bài nhạc. Lúc mình đọc bài thơ này, mình liên tưởng nhiều đến mấy cô Tàu (Hồng Lâu mộng, Ngưu Chúc), do đó điệu nhạc cao và lanh lãnh (ấn tượng của mình về nhạc Tàu).Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất