Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Mấy hôm nay được đọc nhiều bài trên này, trong lòng mình thật là vui. Cuốn thơ mình được ông bạn nhà thơ Thường Quán đưa cho xem, mình thích bài Bài Ca Trên Đất, thấy cũng hợp với tâm tình của mình trên Website này, lời thơ mình giữ y nguyên, thói quen của mình hồi đó.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất