Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Bài này mình viết cũng thích, bởi vì nó diễn tả hai tâm trạng, của lúc xa nhà và của lúc hao hức về lại, theo ý mình.

Thơ: Nguyễn Hữu Hiệp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất