Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Nhạc

Bài này làm chung lúc với Tương Tư Chiều (40 năm trước), phổ thơ Xuân Diệu, theo kiểu Rhapsody, được 4 ngày nghỉ lễ ngồi không sực nhớ ra viết xuống hát thử lại :-)

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất