Nhạc



Lại lòi ra thêm một bài nữa. Nửa đêm thức giấc chợt nhớ lại bài nhạc này, làm lúc mới 17 tuổi lúc còn lớp 12, tập tành viết nhạc.
Nhớ lại lời nhạc nghe thật buồn và thật tội, đời sinh viên của mình bị mất trong những ngày ở nước ngoài.