Nhạc

Mình có duyên được viết bài này, để chia xẻ với các bạn, có ba đoạn, đây là đoạn đầu.