Nhạc


Đây là một vài bài nhạc phổ thơ của Nguyễn Tư Phương:

  • Ðưa ngươì qua những dòng sông – Quỳnh Lan
  • Mưa Hoàng Ðiệp  - K H ghim
  • Lần cuối cùng này – Hoàng Quân