Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thư gởi Thầy Hồ Sĩ Duy

Thầy Duy thương kính,

Hôm qua ngày Hội Ngộ Liên Trường Qui Nhơn có mặt nhiều Thầy Cô với Thầy Hiệu Trưởng Tôn Thất Ngạc, em nhớ Thầy mà không cầm được nước mắt.

Sáng nay em gọi Thầy ở số 09........47, nhưng không đúng. Cũng ngày hôm qua em được nói chuyện với bạn Nguyễn Thanh Sơn học chung lớp của Thầy, tụi em nhắc lại kỹ niệm Trung Học Cường Để; Thầy Duy, Thầy Ngự, Cô Ngọc Anh, Cô Diệp, Cô Nhạn, Thầy Ninh..., em bỗng muốn bay về Sài Gòn để được thăm Thầy, nói lên lời cảm tạ người Thầy chúng em thương kính vô cùng. Cám ơn Thầy đã lo cho em Tết năm 2006, em bị ho, và Thầy thức dậy cho em chai dầu, lo lắng cho em. Vào năm 1969 em ngã bịnh Thầy cũng lo cho em. Em được về nhà Thầy và Cô ở Phú Tài ăn cơm. Em nhớ lắm. Giây phút này đây, em lại nhớ Thầy và muốn khóc. Cuộc đời sao vô thường quá Thầy ạ.

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Đào Đức Duyên

Thầy Đào Đức Duyên
Các bạn đến thăm Thầy (11/2011)

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
  

Học trò cũ nhớ về Thầy Trần Trọng Duy

Thầy Trần Trọng Duy
Cô & Thầy Trần Trọng Duy và bạn Đinh Tam (11/2011)

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
  

Học trò cũ nhớ về Thầy Hồ Sĩ Duy

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Huỳnh Hữu Dụng

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Hoàng Ngọc Du

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Văn Dồi

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Hoàng Thế Diệm

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Đăng Nhập / Đăng Xuất