Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Vu~ Phan Long

Thầy Vũ Phan Long, sinh ngày 23.11.1930 tại Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Đình.

Thầy qua đời ngày 9.10.1990 (nhằm ngày 21 tháng Tám, năm Canh Ngọ) tại Qui Nhơn.

Sinh thời Thầy dạy ở Trường Trung học Tây Sơn và Trung Học Cường Để Qui Nhơn.

Các tác phẩm đã xuất bản:

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất