Thầy Vương Quốc Tấn sinh ngày 9/7/1938 ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thầy học tiểu học và trung học đệ nhất cấp ở Hội An.
Ba năm trung học đệ nhị cấp Thầy ra Huế học ở Trường Quốc Học.
Xong lên đại học Thầy học ở Trường Đại Học Sư Phạm Huế, ngành Lý Hoá, từ năm 1959 đến năm 1962.
Năm 1962 Thầy tốt nghiệp Thủ Khoa.

Thầy Vương Quốc Tấn (bên phải) trong buổi họp mặt với khoá 67-74, 2006.

Ra trường, Thầy về dạy ở Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn từ 1962 tới 1975.

Thầy lập gia đình năm 1967, vợ Thầy cũng là Cô Giáo.Từ năm 1975 đến 1978 Thầy chuyển ra dạy Trường Cấp 3 Hoài Nhơn (Trường Tăng Bạt Hổ cũ).
Từ 1979 đến 1988 Thầy về lại Qui Nhơn làm công tác Sách và Thiềt Bị Trường Học cho Sở Giáo dục Bình Định.
Từ 1989 đến 1991 Thầy dạy Bổ Túc Văn Hoá ở Bình Định.

Năm 1991 Thầy xin nghỉ việc và dời nhà vô sống ở Sài Gòn.
Thầy tiếp tục dạy Luyện Thi Đại Học ở các trung tâm Đại Học Quốc Gia, Kinh tế, Sư Phạm và Bách khoa cho đến nay.

*****

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.