LTS. Bài thơ này Thầy Lộc gởi cho anh Nguyễn Trác Hiếu vài năm trước khi Thầy qua đời vì sự bất cẩn của một bác sĩ ở bệnh viện Huế (xin coi thêm trong Thầy Cô Chúng Tôi).

Từ An Cựu đi qua Đông Ba
Từ Gia Hội ngược lên Kim Long
Đi mô tôi cũng ngắm
Đi mô tôi cũng nhìn
Ôi! quê hương Huế đẹp và Huế xinh.
Từ Vỹ Dạ đi qua Phu Văn Lâu,
Từ Thành nội ngược lên Thiên An
Đi mô tôi cũng đón
Đi mô tôi cũng chào
Ôi! quê hương Huế mãi mùa xuân
Huế! Huế mình mười thương
Huế! Huế là mộng mơ
Huế! Cầu Trường Tiền
Huế! Chùa Linh Mụ
Ôi! Huế dệt bằng thơ
Rồi một chiều đò tôi qua sông
Hương Giang ơi nước biếc lững lờ
Chung quanh tôi áo trắng dập dìu
Làm cho tôi yêu Huế muôn đời
Huế ơi! Huế ơi
Huế là thành phố học trò
Huế đời đời là văn hóa thế giới năm châu
Huế ơi! Huế ơi!
Huế là bài thơ tuyệt vời
Huế là lòng suối êm đềm
Bao nhiêu tâm hồn dâng hết Huế quê tôi.

Dương Văn Lộc