Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thương nhau nhớ chỗ em nằm
Nhớ cây son đỏ em cầm nơi tay
Nắng chiều vương giữa tóc mây
Mắt xanh ai dỗ cơn say trong đời
Đường ngôi chia những ngậm ngùi
Vòng tay ngà ngọc ôm vùi chiêm bao
Đêm về hò hẹn trăng sao
Hương thơm giòng tóc ngạt ngào tình thâm
Thương nhau nghĩa nặng âm thầm
Nguyện về lót lá chỗ nằm nơi em

Trần Nhất Hoan
(California)

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất