Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Vui thay đã đến lục tuần rồi
Gẫm chuyện xưa nay mỉm miệng cười
Sáu chục tuổi già người bảo trẻ
Bốn mươi năm cũ vợ khen tươi
Vốn trời trăng gió tiêu hoang phí
Lợi đất non sông hưởng thảnh thơi
Con cháu một nhà chung xứ lạ
Vài năm quê cũ lại về chơi

Hoàng Duy Lê Văn Ba
Mạnh Xuân Tân Mùi 1991

Nguồn: Tuyển tập thơ Bình Định Đường Thi, Bút Duyên Hội Tụ xuất bản 2009, USA
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất