Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Qui Nhơn hỡi! Nhớ thương! Thương nhớ
Qui Nhơn ơi! Ai nhớ  Qui Nhơn?
Là nơi khởi dậy Tây Sơn
Nông dân triều đại non sông hào hùng.

Thu đất Bắc, Trịnh cùng tận số
Bình phương Nam, Nguyễn tổ lưu vong
Bầu trời Đại Việt thắm hồng
Gom về một mối tổ tong rỡ rang

Dìm Xiêm tặc, Sầm giang nghẽn xác
Phá Thanh xâm, Nhĩ mạch gãy cầu
Mùa Xuân Đại Việt muôn màu
Long lanh chiếu sáng đứng đầu Á châu

Lời đãi sĩ, như bầu sữa ngọt
Chiếu chiêu hiền, thánh thót giọt châu
Người tài kẻ trí qui chầu
Quốc gia thịnh vượng dẫn đầu Viễn Đông.

Chiếu khuyến nông, ruộng nương khai khẩn
Khắp nước nhà, phấn chấn lòng dân
Mênh mông đồng lúa chín vàng
Ngàn dâu mướt lá, xóm làng hát ca

Đòi đất tổ, dân ta khấp khởi
Tạo tình thân kết nối tơ duyên
Tiếc thay con tạo truân chuyên!
Nửa đường gãy gánh ngửa nghiêng cơ đồ!

Lòng nhung nhớ lộ đồ tiên tổ
Trí bâng khuâng, trăn trở quê hương
Nguyện cầu tổ quốc phú cường
Vừng đông Đại Việt ngàn thương phấn hùng


Hoàng Duy - Lê Văn Ba

Trích từ Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2013
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất