Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Tặng CT

Ba mươi năm đó còn nguyên vẹn,
Một chút xôn xao thuở đầu đời,
Một chút nắng pha màu kỷ niệm,
Chút tình ngày đó dễ gì phai.

Ta về bước lại trên đường xưa,
Lạ ở không gian, lạ cõi lòng?!
Đường xưa giờ đã thay tên cũ,
Lạnh lùng, xa vắng đến mênh mông.

Mười năm ngày đó tưởng rất xa,
Đời có thiếu chi chuyện bất ngờ,
Ai biết ra sao ngày chưa tới,
Ngập trời ly loạn với binh đao.

Cái hẹn mười năm phải quên đi,
Cách sông, ngăn núi chẳng quay về,
Với từng năm ấy, bao dâu bể,
Oằn vai gánh nặng chút tình quê.

Hai mươi năm lẻ trở lại đây,
Lòng bỗng vương vương chút ngậm ngùi,
Bỗng thấy miên man hồn Lưu Nguyễn,
Một lần trở lại chốn trần ai.


Lĩnh Cơ
(France)

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2014


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất