Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Hôm nao tôi đến nhà nàng
Thấy đôi mắt đẹp mơ màng muốn xin
Ra về thao thức từng đêm
Nhớ đôi mắt đẹp, tôi tìm trong mơ
Không hẹn, nhưng tôi vẫn chờ
Tháng ngày tôi vẫn thẩn thờ nhớ mong
Nhớ đôi mắt ấy vô cùng
Nhớ con đường cũ, nhớ vùng quê xưa
Tôi đi tìm lại người mơ
Tôi đi tìm lại phút giờ bên em
Nhưng rồi tin đã bặt tin
Chim trời, cá nước biết tìm nơi mô!
Xa xôi - cách trở - mịt mờ
Thương đôi mắt đẹp, bây giờ tìm đâu ?!
Tương tư ươm nặng mối sầu
Tìm đôi mắt ấy, biết đâu mà tìm !
Bổng dưng nhồi máu cơ tim
Đem tim ra mổ, thấy in bóng nàng.

HSD
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất