Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Em về đường mưa ướt
Áo bay, hoa lá bay
Gió chiều lùa rét mướt
Có người lạnh đêm nay

Hồ Sĩ Duy
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất