Em về đường mưa ướt
Áo bay, hoa lá bay
Gió chiều lùa rét mướt
Có người lạnh đêm nay

Hồ Sĩ Duy