Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Xuân về trên cành biếc
Thấp thoáng trên đóa hồng
Ta lắng nghe dòng sông
Hát ru lời bất diệt

Áo em qua đầu ngõ
Một thoáng nào xuân xa
Bao giờ ta gặp ta
Bước chân thời thơ dại

Xuân đậu trên cành mai
Mấy ai người đê thủ *
Lắng nghe chân trời cũ
Tiếng hát lộng ngàn hoa

Vàng bay – ôi vàng bay
Men nồng cùng hơi cay
Nghiêng bầu xuân dốc cạn
Yêu em, em nào hay

Nguyễn Lương Nho

* 十 載 輪 交 求 古 劍
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
(Mười năm lặn lội tìm cây kiếm cổ)
一 生 低 首 拜 梅 花
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
    

(Một đời chỉ biết lạy hoa mai)
Câu đối Cao Bá Quát (?)
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất