LTS. Anh Nguyễn Trường Lưu học Cường Để khóa 67-74. Những ý kiến trong bài này là của riêng anh, không nhứt thiết là giống với cuongde.org

Sau một thời gian tham gia sinh hoạt cùng các anh chị em trên cuongde.org, tôi xin phép được tham gia một vài ý kiến gọi là góp phần làm cho chữ nghĩa của chúng ta ngày càng chuẩn và xứng đáng là một tập thể "Cựu học sinh của một trường học, tạm gọi là trường mơ thời quá khứ, trong một vùng đất địa linh nhân kiệt của khúc ruột miền Trung tổ quốc".

Theo như chúng ta, ai cũng đều đã được biết là tiếng nói có trước, chữ viết có sau. Tất cả đều xuất phát từ quá trình tiến hóa của xã hội loài người từ thời kỳ sơ khai mông muội đến giai đoạn văn minh tiến bộ ngày nay. Vậy nên, không vì lý do gì mà chúng ta không tuân theo qui luật đó cả. Thường thì trong xã hội bao giờ cũng phát sinh và phát triển rất nhiều chiều hướng khác nhau: đúng , sai, hay, dở...Chỉ nói riêng mảng ngôn từ, chữ nghĩa thì tôi đề nghị trang web của chúng ta nên chọn hướng chuẩn nhất trong mọi cái sự chuẩn các bạn nhé! Nếu các bạn có đồng ý thì tôi mới dám mạnh dạn đi thêm bước nữa, sâu vào.

 Từ đầu đến nay, tuy  cảm thấy đôi điều có hơi hơi lợn cợn trong lối viết của một vài bạn, như dùng từ để diễn ý đôi khi dễ bị người đọc hiểu sai ý cần diễn đạt: âm luật, thanh sắc chưa chuẩn, viết không có dấu.v.v...Và thêm nữa là hay dùng từ nước ngoài trong khi từ ngữ của tiếng Việt ta thì không thiếu (xin nói là ở những trường hợp không cần thiết, chứ nếu cần thì không việc gì).

Không phải nội dung trong trang web của chúng ta chỉ một số ít nội bộ đọc mà rất nhiều thành phần, đối tượng; ai cũng có thể đọc được. Bởi thế chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong cách hành văn và viết chữ sao cho ai đọc được cũng không có lý do gì để có ý kiến về văn phong, chữ viết cả, nhất là các cháu nhỏ ở xa quê nhà không vì chúng ta sai sót mà bắt chước theo, việc ấy có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho nhiều thế hệ người Việt xa quê.

Tóm lại, tôi tha thiết, mong mỏi quí vị bạn bè, anh chị, các cháu (nếu có) tham gia viết lách, đăng bài cho mọi người được nghe, được đọc khỏi phải nhai sạn trong miếng cơm ngon.

Những điều tôi vừa nói có thể đã xảy ra hoặc chưa xảy ra, rất mong các bạn xem như là một sự cảnh báo của một thành viên nhắc nhở cho nhau để góp phần làm cho chất lượng về hình thức cũng như nội dung trang web của chúng ta ngày càng tăng trưởng.

Thân ái.

Nguyễn Trường Lưu