Tối nay có Hạnh ở Melbourne về, ăn tối xong ngồi xuống vọc computer, đem thử một mùa thu ở Canberra cho các bạn xem thử, mỗi chiều đi làm về qua một con đường quen thuộc.

 


Chiều về qua lối nhỏ

Nắng vàng nhuộm trên cây

...