Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Tuong2019

Đêm Chủ Nhật được Ngô Thành Hùng tổ chức buổi họp mặt thật là mừng vui. Cám ơn tất cả các bạn. Nhân dịp làm mình cũng nhớ đến chuyện mình đang dịch, bèn vào làm một đoạn hâm nóng lại chương trình.

Mình được Lưu nhắc nhở đến nổi mừng nào hơn nổi mừng này, được gặp lại những người bạn thân thương. Mình có bài nhạc mới viết cho ngày reunion 45 năm ở Úc xin được chia xẻ:

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất