Thơ

Dáng mỏng gầy xưa
Nắng bận lòng
Mưa mờ mắt lệ
Một màn sương

Từng chiều lá đổ
Từng chiều đổ
Một nhánh càn khôn
Nhánh muộn phiền

Con trăng ngày ấy
Giờ đâu nhỉ ?
Có kịp về soi
Bóng tối
Sầu

Từng ngày ru ngủ
Đêm
Nằm mộng
Một khoảng trời gầm
Trong mắt trong

Trăm ngàn con sóng
Làm chân quíu
Đứng lại giữa trời
Đất ngẩn ngơ

Làn hương toả ngát
Trời
Thu mượt
Chiếc lá vàng rơi
Lá tạ từ ! 

Nguyễn Kim Tiến
28 tháng 6 năm 2012