Thơ

Hôm nay trời vào Thu
Hàng cây vắng tiếng cười
Cành khô như thầm gọi
Nắng vàng em đi đâu?

Đi về đâu em hỡi!
Đi về nơi cuối trời?
Nằm thiên thu tôi gọi
Nắng vàng em đi đâu?

Nắng vàng em đi đâu?
Sao mình tôi ở lại
Chuyện trăm năm có phải
Là gặp gỡ tình cờ?

Hôm nay trời vào Thu
Rừng cây vắng tiếng người
Lòng riêng như thầm gọi
Nắng vàng em đi đâu?

Nguyễn Kim Tiến