Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Từ em liếc mắt lạnh lùng
Kiêu sa đến độ chúng mình cách chia
Từ tôi quay bước ra đi
Nghìn trùng xa cách một đời mất nhau

Tưởng rằng từ đó về sau
Mỗi người một phận tôi đành quên em
Tôi đành cúi mặt làm thinh
Âm thầm lăn lóc đời mình phong ba

Nào ngờ ta lại gặp ta
Tóc mai đã ngả, sương sa bạc đầu
Nhìn nhau nước mắt rơi mau
Thì ra tôi có quên đâu bao giờ

Phạm Thiên Thu
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất