Thơ

Cành khô lá đổ . Cành khô rơi
Con hẻm đi qua giữa chợ đời
Em bé áo quần dơ nhàu nát
Mót nhặt giữa đời cuộc sống rơi .

Chiều lên nắng đổ vàng muôn nơi
Sợi nắng đơn côi lạc lõng đời .
Quyện kín cành khô tìm bè bạn
Gió mạnh quay cuồng muôn lá rơi .

Trần Bình An
Qui Nhơn (2009)